Aktualności

Nowa oferta finansowa dla sektora HoReCa i turystyki


Źródła finansowania: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), działanie A 1.2.1.

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce, z sektorów hotelarstwa, gastronomii, turystyki, kultury, które zanotowały spadek przychodów o co najmniej 30% w 2020 lub 2021 w odniesieniu do 2019 lub 2020r..

Przeznaczenie dotacji: 

1. Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych
2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
3. Usługi rozwojowe, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.


Wysokość wsparcia:

Maksymalne dofinansowanie - 90 % od wartości netto inwestycji,

Maksymalnie - do 540 tys. przy kosztach kwalifikowanych do 600 tys. zł.

Przykładowe inwestycje:

– wprowadzenie nowych produktów/usług
– rozszerzenie usług o organizację imprez okolicznościowych
– rozszerzenie oferty o wypożyczalnię sprzętu wodnego

Przykładowe wydatki kwalifikowane:

– sprzęt gastronomiczny/hotelarski;
– meble kuchenne/ogrodowe;
– fotowoltaika/pompy ciepła/magazyny energii
– stacje ładowania aut elektrycznych
– systemy rezerwacji
– systemy automatyzujące pracę kuchni/kelnerów
– szkolenia z zakresu technologii IT, zarządzania informacjami i danymi, zarządzania ryzykiem


Zapewniamy kompleksową pomoc w uzyskaniu dotacji, od przygotowania dokumentacji po rozliczenie projektu,


Porozmawiajmy o szczegółach oferty

 
tel. 730 280 001, 
tel. 513 227 047,


Aktualności

Aktualne programy wsparcia na 2024 rok

Dzięki dostępnym w 2024 r. dotacjom, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z znaczącego wsparcia finansowego pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej. Oferowane środki obejmować będą finansowanie z krajowych programów oraz specjalnie dostosowane do różnych regionów. Nacisk położony zostanie na wspieranie projektów badawczo-rozwojowych, sprawnego wdrażania ich rezultatów w codzienną działalność firm, a także na projekty związane z rozszerzaniem działalności za granicą. Co więcej, środki te będą dostępne dla przedsiębiorstw, które aktywnie angażują się w procesy cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji.

W ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, wsparcie dla przedsiębiorstw zostało uwzględnione w kilku priorytetach, co pozwoli na zróżnicowane finansowanie projektów.

W 2024 roku planowane są m.in. nabory wspierające inwestycje w przedsiębiorstwach:


Działanie 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach: wsparcie projektów mających na celu minimalizację zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii, mające przyczynić się do osiągnięcia założeń Gospodarki Opartej na Zasobach (GOZ). Nabór planowany jest na luty – marzec 2024 r.

Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw: nabór wspiera projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja, w tym we współpracy z organizacjami badawczymi. Celem jest opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Nabór planowany jest na kwiecień – maj 2024 r.

Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – dofinansowanie zlecania opracowania rozwiązań technicznych: nabór obejmuje finansowanie zlecania opracowywania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych zakończonych wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji. Nabór planowany jest na lipiec – sierpień 2024 r.

Pożyczki rozwojowe dla MŚP

Pożyczka rozwojowa, dedykowana przedsiębiorcom z sektora MŚP, oferuje preferencyjne finansowanie o maksymalnej wartości 2 mln zł. Produkt wyróżnia się bardzo korzystnym stałym oprocentowaniem na poziomie 2 proc., długim okresem spłaty wynoszącym 10 lat oraz roczną karencją.

Nowością jest wprowadzenie innowacyjnego produktu - Pożyczki rozwojowej z umorzeniem, wynikającej z umowy z konsorcjum BARR i OIC Poland o wartości 15 mln zł. Oznacza to, że przedsiębiorstwa, istniejące nie dłużej niż 3 lata lub powracające na rynek po uprzedniej likwidacji, mogą skorzystać z umorzenia do 25 proc. kapitału pożyczki. To warunkowane spełnieniem przynajmniej jednego z warunków, takich jak realizacja projektu inwestycyjnego na obszarach zmarginalizowanych, wpisanie w regionalne inteligentne specjalizacje lub realizacja przez mikroprzedsiębiorstwo.

Łączna wartość środków przeznaczonych na pożyczki wynosi 125 mln zł, a partnerzy finansujący, którzy będą udzielać pożyczek, to: Lubelska Fundacja Rozwoju, Polski Fundusz Gwarancyjny, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" i inne.

Pożyczka rozwojowa oraz Pożyczka rozwojowa z umorzeniem są elementem kompleksowego programu wspierającego przedsiębiorstwa w Lubelskim, zachęcając do inwestycji, innowacyjności i efektywnego wykorzystania środków.


Inwestycje wspierające rozwój kompetencji w przedsiębiorstwach


W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), polscy przedsiębiorcy mają dostęp do wsparcia w różnych obszarach, a także do szkoleń i doradztwa. Oto najważniejsze informacje dotyczące konkursów i inicjatyw:

"Akademia HR"

Operatorzy wybrani w ramach tego naboru oferują wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie przygotowania do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie.Obszary wsparcia obejmują m.in. cyfryzację, automatyzację, pracę zdalną, starzenie się kadr, wielokulturowość, wielopokoleniowość zespołów pracowniczych, dostępność, równość szans, zrównoważony rozwój oraz zatrudnienie osób ze szczególnymi potrzebami.Realizacja projektów rozpocznie się 1 stycznia 2024 r., a przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać się do wybranych operatorów pod koniec I kwartału 2024 r.


"GOZ – to się opłaca"


Projekt przewiduje wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w wprowadzaniu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) do firm. 89 mln zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie szkoleń dla pracowników dotyczących GOZ oraz doradztwa poszkoleniowego w praktycznych aspektach GOZ.
Projekt ma na celu maksymalizację wykorzystania surowców, materiałów i produktów przy jednoczesnym respektowaniu ograniczeń zasobowych Ziemi.

"Wsparcie firm w okresowych trudnościach"

Projekt zakłada pomoc przedsiębiorcom, którzy zmagają się z różnymi problemami, takimi jak kryzys gospodarczy w regionie, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi czy produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników lub choroba. Wskutek wyżej wymienionych trudności przedsiębiorcy uzyskują mniejsze obroty, pojawiają się odejścia kluczowych pracowników czy problemy w zarządzaniu firmą.Oferowane w ramach konkursu usługi doradcze i szkoleniowe pozwolą na zniwelowanie czynników zewnętrznych lub wewnętrznych w przedsiębiorstwach, które spowodowały utratę sprawności prowadzenia działalności gospodarczej lub mają wpływ na spowolnienie jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości. Uzyskane w ramach projektu wsparcie pomoże przedsiębiorcom rozwiązać sytuacje problemowe występujące w firmie i umożliwi zdobycie umiejętności niezbędnych do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym


Zapewniamy kompleksową pomoc w uzyskaniu dotacji, od przygotowania dokumentacji po rozliczenie projektu,

Zapraszamy do kontaktu

tel. 730 280 001,513 227 047

Sed eget aliquet nisl. Proin laoreet accumsan nisl non vestibulum. Donec molestie, lorem nec sollicitudin elementum tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Uczyń życie prostszym

Smart care

  • 50+ programów wsparcia
  • 30+ ekspertów z różnych dziedzin
  • ponad 15 000 godz. szkoleń      

O NAS

SMART CARE Sp. z o.o. jest dostawcą szerokiej gamy usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw, menadżerów i kadry zarządzającej sektora MŚP.

Estymę firmy SMART CARE budujemy na byciu zaufanym doradcą i partnerem w strategicznych obszarach działalności Naszych klientów.

Jako grupa wyspecjalizowanych doradców, trenerów, coachów oraz mentorów, tworzymy zespół osób, który jest w stanie zapewnić wsparcie organizacji w realizacji złożonych procesów w wybranych obszarach działalności biznesowej. Dysponujemy kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze projektów konsultingowych w takich obszarach jak finansowaniedziałalności, zarządzanieprocesami, rozwój i restrukturyzacja biznesu oraz rozwój kompetencji.

Nasze usługi stanowią działania o charakterze wspierającym i eksperckim - niezbędne dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Pragniemy, aby Nasi klienci otrzymali usługi doskonale dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości organizacji.Dążymy do pełnego zrozumienia biznesu naszych Klientów, poznajemy ich działalność i proponujemy takie rozwiązania, które pozwolą nie tylko na rozwiązanie istniejących problemów, ale także na zapobieganie ich powstawaniu w przyszłości.

Dlatego zawsze dopasowujemy ofertę do potrzeb i możliwości Naszych klientów.

Obszary wsparcia:

  • Outsourcing procesów biznesowych
  • Dofinansowanie z funduszy UE
  • Zarządzanie projektami
  • Compliance
  • Szkolenia/Coaching/Mentoring

Jesteśmy otwarci na rozmowy i chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące możliwości współpracy.

PAKIET KORZYŚCI

Zostaw specjalistom zadania związane z obsługą Twojego biznesu .

WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG
Możesz cieszyć się dostępem do grona ściśle wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Dzięki temu zyskujesz pewność skuteczności i efektywności ich działań 


KOMPLEKSOWE WSPARCIE
Obsłużyliśmy już ponad 1500 firm działających w różnych branżach. Znamy potrzeby i wyzwania naszych klientów. Pomożemy Ci w rozwoju biznesu. 


OGRANICZONE RYZYKO
Masz dostęp profesjonalnej i rzetelnych specjalistów, co niweluje do minimum ryzyko zatrudnienia niewykwalifikowanej osoby. 


OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Korzystanie z usług zewnętrznej firmy zwalnia z konieczności zatrudnienia nowego pracownika – specjaliści pracują wyłącznie wtedy, kiedy rzeczywiście są potrzebni. 


Obszary wsparcia

dofinansowanie z unii europejskiej
Znasz kogoś, kto dzięki funduszom z Unii Europejskiej rozwinął firmę lub otrzymał środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Na to, by skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno.

interim management – menadżer do wynajęcia

Skorzystanie z usług menadżera do wynajęcia nie wymaga tworzenia nowego stanowiska pracy.

optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych jest szczególnie ważna dla kreowania zdolności do konkurowania na rynku każdej firmy.

akademia menadżera

Nowa oferta usług doradczo-szkoleniowych wspierających rozwój firm sektora MŚP

Doradztwo biznesowe

Korzyści z usług doradztwa biznesowego to przede wszystkim wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych, zwiększenie efektywności i konkurencyjności firmy, lepsze wykorzystanie zasobów, a także zwiększenie zysków i osiągnięcie długoterminowych celów biznesowych.


Outsourcing procesów biznesowych (BPO) -USŁUGI ABONAMENTOWE

Outsourcing procesów biznesowych (BPO) to strategiczna praktyka, w ramach której firma decyduje się powierzyć wybrane funkcje swojej działalności zewnętrznym dostawcom usług. Takie podejście umożliwia przedsiębiorstwom skoncentrowanie się na kluczowych zadaniach, jednocześnie korzystając z wysokiej jakości usług dostarczanych przez ekspertów w danej dziedzinie, bez konieczności zatrudniania i szkolenia dodatkowych pracowników.


KORZYŚCI OUTSOURCINGU PROCESÓW BIZNESOWYCH:

• KONCENTRACJA NA CORE BUSINESS: zlecenie usług pozwala firmie skupić się na strategicznych aspektach ich działalności, przekazując rutynowe i czasochłonne zadania zewnętrznym dostawcom.
• DOSTĘP DO WIEDZY EKSPERCKIEJ: Outsourcing umożliwia dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności. Firma outsourcingowa posiada doświadczenie w danej dziedzinie, co pozwala podmiotowi zlecającemu korzystać z tej ekspertyzy.
• KOSZTY: zlecenie czynności zewnętrznemu dostawcy może znacząco obniżyć koszty operacyjne, nawet o 35% w stosunku do wynagrodzenia na etacie
• SKALOWALNOŚĆ: Outsourcing pozwala na łatwą skalowalność operacji w zależności od potrzeb biznesowych. Firma może zwiększać lub zmniejszać zakres zleconych usług w zależności od wymagań.
• INNOWACJE TECHNOLOGICZNE: Firma outsourcingowa jest na bieżąco z najnowszymi technologiami i metodologiami pracy, co umożliwia przedsiębiorstwu korzystanie z nowoczesnych rozwiązań bez konieczności inwestowania w nie samodzielnie.
• REDUKCJA RYZYKA: Outsourcing umożliwia zminimalizowanie ryzyka związanego z operacjami, ponieważ odpowiedzialność za określone procesy spoczywa na dostawcy usług.
• EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNA: Zewnętrzni eksperci specjalizują się w danym obszarze, co przekłada się na efektywność operacyjną i wysoką jakość świadczonych usług.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UE

Zarządzanie projektem to proces, który wymaga precyzji i znajomości aktualnych przepisów prawnych, PZP oraz aktów UE. Nasze usługi oferują kompleksowe wsparcie, aby przedsiębiorstwo mogło skupić się na efektywnej realizacji projektu, mając pewność, że proces rozliczeniowy jest prowadzony zgodnie z najwyższymi standardami.

już od 2 499,00 zł/m-c

DYREKTOR FINANSOWY

Usługa koncentruje się na kompleksowym i skutecznym zarządzaniu finansami, mając na celu optymalizację wyników Twojej firmy. Działamy jako zewnętrzny doradca, wspierając zarząd w podejmowaniu decyzji, optymalizacji procesów finansowych oraz osiąganiu maksymalnych wyników biznesowych.

już od 2 999,00 zł/m-c.

WIRTUALNY ZARZĄD

Usługa ma na celu zapewnienie profesjonalnej obsługi biura zarządu, umożliwiającej efektywne funkcjonowanie firmy oraz spełnienie wszystkich wymogów prawnych i organizacyjnych. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami, dostosowując się do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.

Oferujemy kompleksową pomoc przez zastosowanie najnowszych rozwiązań prawno-organizacyjnych wspierających pracę biura zarządu.

już od 3 499,00 zł/m-c

COMPLIANCE 360

Usługi Compliance obejmują szeroki zakres działań, mających na celu spełnienie obowiązków prawnych oraz zapewnienie etycznej i zgodnej z przepisami organizacji działalności.

już od 3 499,00 zł/m-c

JAK DZIAŁAMY ?


POZNAJEMY TWOJE POTRZEBY


ZBIERAMY INFORMACJE


PRZEKAZUJEMY NASZE REKOMENDACJEPODEJMUJEMY WSPÓŁPRACĘ


Nasz Zespół

SMART CARE

Zostaw kontakt, chętnie porozmawiamy o Twoich potrzebach

Kontakt

Siedziba: ul. T. Zana 39a, 20-634 Lublin


Biura Regionalne:
LUBLIN: ul. Sławinkowska 6c/2, 20-810
WŁODAWA: ul. Jana Pawła II 13, 22-200

NIP: 5272764659,

REGON: 364049501,

KRS: 0000609687

CRM form will load here
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Szczegóły Rozumiem
Cookies